Privacyverklaring

Privacyverklaring Anouck Vrouwe

Als u vragen heeft over het opslaan van uw gegevens door Anouck Vrouwe, of u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, neem dan contact op: info@anouckvrouwe.nl.

1.    Wie is Anouck Vrouwe
Anouck Vrouwe is een privepersoon die op onregelmatige basis freelance opdrachten uitvoert, naast haar werk bij DIFFER. Anouck Vrouwe praat en schrijft over wetenschap, doet communicatiewerk en is in te huren als dagvoorzitter.
Anouck Vrouwe heeft een website: www.anouckvrouwe.nl.
Anouck Vrouwe is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2.    Doel en rechtsgrond verwerking
Anouck Vrouwe verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen als u contact heeft met Anouck Vrouwe, bijvoorbeeld over een (mogelijke) opdracht. Het gaat om de volgende persoonsgegevens: voor-en achternaam, organisatie en postadres organisatie, functie, e-mailadres.
Ook kan Anouck Vrouwe deze gegevens gebruiken om contact op te nemen over potentiële vervolgprojecten.

3.    Bewaartermijn
Anouck Vrouwe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is.

4.    Beveiliging
Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert Anouck Vrouwe passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Anouck Vrouwe.

5.    Delen met derden
Anouck Vrouwe verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op de website van Anouck Vrouwe kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Anouck Vrouwe draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de Privacyverklaringvan de desbetreffende website.

6.    Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kunt u contact opnemen met info@anouckvrouwe.nl.

7.    Wijzigingen
Anouck Vrouwe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Indien de Privacyverklaring wijzigt, zal veertien dagen voor de activatie een notificatie worden opgenomen op de website van Anouck Vrouwe.

8.    Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan contact op via info@anouckvrouwe.nl. Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.