Privacyverklaring

Privacyverklaring Anouck Vrouwe

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Anouck Vrouwe persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

1. Wie zijn wij
Anouck Vrouwe Wetenschapsjournalist is een bedrijf van Anouck Vrouwe. Zij schrijft en spreekt over wetenschap. Anouck Vrouwe is ondergebracht op Orchideeënstraat 38 te Eindhoven. Anouck Vrouwe maakt gebruik van een website: www.AnouckVrouwe.nl. Anouck Vrouwe is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

2. Doel en rechtsgrond verwerking
Anouck Vrouwe verwerkt uw persoonsgegevens conform de beschreven doeleinden en procedures van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Er zijn twee veelvoorkomende situaties waarin wij uw persoonsgegevens verwerken:

- Als u opdrachtgever bent
- Als u geïnterviewde bent
- Als u tot het zakelijk netwerk van Anouck Vrouwe hoort

Als u opdrachtgever, geïnterviewde of zakelijke relatie bent, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, functie, telefoonnummer, organisatie en e-mailadres. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor contact met Anouck Vrouwe. Ook kan Anouck Vrouwe deze gegevens gebruiken om contact op te nemen over potentiële vervolgprojecten. De gegevens worden niet verstrekt aan derden.

3. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is of wettelijk geregeld is. Indien de toestemming verleend blijft, worden de door uw verstrekte gegevens niet verwijderd. Wanneer u zich op een van uw rechten beroept zoals beschreven in paragraaf 6, zal dit zo snel mogelijk worden verwerkt.

4. Beveiliging
Bij bezoek aan onze website worden geen cookies geplaatst. Om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan hanteert Anouck Vrouwe passende veiligheidsprocedures. Mocht u vermoeden dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op met Anouck Vrouwe.

5. Delen met derden
Anouck Vrouwe verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Op de website van Anouck Vrouwe kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Wij dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de
Privacyverklaring van de desbetreffende website.

6. Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiertoe kunt u contact opnemen via info@anouckvrouwe.nl.

7. Wijzigingen Privacyverklaring
Anouck Vrouwe behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Indien de Privacyverklaring wijzigt, zal veertien dagen voor de activatie een notificatie worden opgenomen op de website van Anouck Vrouwe.

8. Vragen
Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, neem dan contact op via info@anouckvrouwe.nl. Natuurlijk helpt Anouck Vrouwe u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Laatst gewijzigd op 06-09-2018